intercom
30 آبان 1401 - 10:03

قیمت چند مدل از محصولات خودرو ام وی ام (MVM) در بازار ایران

شرکت مدیران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شود که در این عرصه به موفقیت‌های چشمگیری نیز دست یافته است. شرکت صنایع خودروسازی مدیران ("MVM "، مدیران خودرو) با هدف تولید، واردات و صادرات انواع خودرو‌های سبک و سنگین و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه خودرو و صنعت خودروسازی در سال ۱۳۸۱ در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم راه اندازی شد. قیمت محصولات ام وی ام موجود در بازار ایران، مانند بسیاری از محصولات خودروسازی دیگر، همواره در افت‌وخیز است؛ در ادامه لیست قیمت برخی از محصولات ام وی ام MVM موجود در بازار آزاد را به شرح زیر مشاهده می کنید. مدل خودرو قیمت به تومان ام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellent 933٫060٫000 ام وی ام ایکس 55پرو MVM X55PROتیپ EX LUX 953٫680٫000  ام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turbo 641٫800٫000 ام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sport  856٫713٫000 ام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SP 724٫320٫000 ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUX 581٫700٫000 ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ MT SP LUX   487٫980٫000 قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus) 1,520,000,000 شرکت صنایع خودروسازی مدیران ("MVM "، مدیران خودرو) با هدف تولید، واردات و صادرات انواع خودرو‌های سبک و سنگین و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه خودرو و صنعت خودروسازی در سال ۱۳۸۱ در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم راه اندازی شد. قیمت محصولات ام وی ام موجود در بازار ایران، مانند بسیاری از محصولات خودروسازی دیگر، همواره در افت‌وخیز است؛ در ادامه لیست قیمت برخی از محصولات ام وی ام MVM موجود در بازار آزاد را به شرح زیر مشاهده می کنید. شرکت صنایع خودروسازی مدیران ("MVM "، مدیران خودرو) با هدف تولید، واردات و صادرات انواع خودرو‌های سبک و سنگین و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه خودرو و صنعت خودروسازی در سال ۱۳۸۱ در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم راه اندازی شد. قیمت محصولات ام وی ام موجود در بازار ایران، مانند بسیاری از محصولات خودروسازی دیگر، همواره در افت‌وخیز است؛ در ادامه لیست قیمت برخی از محصولات ام وی ام MVM موجود در بازار آزاد را به شرح زیر مشاهده می کنید. در ادامه لیست قیمت برخی از محصولات ام وی ام MVM موجود در بازار آزاد را به شرح زیر مشاهده می کنید.مدل خودرو قیمت به تومان ام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellent 933٫060٫000 ام وی ام ایکس 55پرو MVM X55PROتیپ EX LUX 953٫680٫000  ام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turbo 641٫800٫000 ام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sport  856٫713٫000 ام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SP 724٫320٫000 ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUX 581٫700٫000 ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ MT SP LUX   487٫980٫000 قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus) 1,520,000,000مدل خودرو قیمت به تومان ام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellent 933٫060٫000 ام وی ام ایکس 55پرو MVM X55PROتیپ EX LUX 953٫680٫000  ام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turbo 641٫800٫000 ام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sport  856٫713٫000 ام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SP 724٫320٫000 ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUX 581٫700٫000 ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ MT SP LUX   487٫980٫000 قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus) 1,520,000,000مدل خودرو قیمت به تومانمدل خودروقیمت به تومانام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellent 933٫060٫000ام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellentام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellent ام وی ام ایکس 55 پرو MVM X55PROتیپ Excellent933٫060٫000ام وی ام ایکس 55پرو MVM X55PROتیپ EX LUX 953٫680٫000ام وی ام ایکس 55پرو MVM X55PROتیپ EX LUXام وی ام ایکس 55پرو MVM X55PROتیپ EX LUX953٫680٫000ام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turbo 641٫800٫000ام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turboام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turbo ام وی ام ایکس 22پرو MVM X22PROتیپ IE Turbo641٫800٫000ام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sport  856٫713٫000ام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sportام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sport ام وی ام ایکس55 MVM X55 تیپ Excellent Sport856٫713٫000ام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SP 724٫320٫000ام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SPام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SP ام وی ام ایکس 33 (MVM X33s) تیپ SAT EXC SP(MVM X33s) تیپ SAT EXC SP724٫320٫000ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUX 581٫700٫000ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUXام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUX ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ CVT SP LUX(MVM X22) تیپ CVT SP LUX581٫700٫000ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ MT SP LUX   487٫980٫000ام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ MT SP LUXام وی ام ایکس 22 (MVM X22) تیپ MT SP LUX(MVM X22) تیپ MT SP LUX487٫980٫000قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus) 1,520,000,000قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus)قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus) قیمت ام وی ام 315 پلاس (MVM 315plus)(MVM 315plus)1,520,000,000باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیصنعت ، تجارت و کشاورزی
شناسه خبر: 870363